עיצוב תאורה עם קריסטלים טבעיים

עיצוב תאורה עם קריסטלים טבעיים – תאורת אוירה

גוף תאורה הוא מכשיר חשמלי שנועד להאיר שטחים באופן מלאכותי. ל- עיצוב תאורה בבית ובחוץ. מקור האור בגוף התאורה הוא נורה חשמלית אחת או יותר. בשל היותם של גופי תאורה אלמנטים בולטים למדי, ישנה משמעות רבה לעיצוב גוף התאורה ולשילובו בתכנון האדריכלי של האתר אותו נועד גוף התאורה להאיר, כגון תאורת אוירה, או רמת עיצוב, עיצוב פשוט או עיצוב יוקרתי

במהותו, מהווה גוף התאורה בסיס להתקנת הנורות וציוד העזר שנועד להפעלתן. המבנה של גופי תאורה נגזר מכך ומהתפקידים הנוספים אותם אמור גוף התאורה למלא.. גופי התאורה בנויים כך שהם מגינים פיזית על הציוד המותקן בתוכם, ובדרך כלל גם על הנורה. הגנה זו נועדה גם למנוע התחשמלות על ידי מגע מקרי ברכיבים החשמליים הקיימים בגוף. גופים אשר בנויים ממעטפת מתכתית או שמכילים חלקים מתכתיים חשופים, יוגנו על ידי הארקתם או על ידי שימוש במתח חשמלי שאינו מסוכן.

לגופי תאורה שונים ישנן דרגות הגנה מכניות שונות, מהגנה בפני מגע מקרי ועד לאטימות מוחלטת מפני חדירת מים ואבק. גופי תאורה מסוימים אף מוגנים מפני התפוצצות.  חשוב שאמצעי הגנה כאלו יהיו מותקנים גם בפריטים שנועדים לעיצוב יוקרתי של תאורת אוירה ו- עיצוב תאורה בבית באופן כללי.

המבנה של גוף התאורה חייב לעמוד בפני החום הנוצר על ידי הנורה או כל ציוד אחר המותקן בו. תכנון של גוף תאורה מחייב התחשבות בחום זה וההתמודדות עמו נעשית על ידי שימוש בחומרים העמידים לחום או על ידי מבנה המאפשר פיזור מספיק של החום. בכל מקרה מהווה בעיית ההתחממות מגבלה על ההספק החשמלי של גוף התאורה.

ישנן כיום שיטות תאורה חסכוניות כגון מנורות ניאון חסכוניות או תאורת מתח נמוך על ידי לדים שמונעים התחממות ומאפשרות עצוב תאורה בבית, תאורת אוירה כבל רמות העיצוב, גם עיצוב יוקרתי

 


מאמרים: | מנורות קריסטלים טבעיים | אבני חן מוארות | עיצוב תאורה עם קריסטלים טבעיים | פיסול עם קריסטלים טבעיים | גבישים טבעיים מוארים | קריסטלים ופנג שווי | א | eitan | טקסט הבית 2 || פסלי קריסטל מוארים: | פסל קריסטל מואר מס. 23 | פסל קריסטל מואר מס. 18 | פסל קריסטל מואר מס. 26 | פסל קריסטל מואר מס. 27 | פסל קריסטל מואר מס. 30 | פסל קריסטל מואר מס. 31 | פסל קריסטל מואר מס. 36 | פסל קריסטל מואר מס. 39 | פסל קריסטל מואר מס. 133 | פסל קריסטל מואר מס. 136 | פסל קריסטל מואר מס. 55 | פסל קריסטל מואר מס. 59 | פסל קריסטל מואר מס. 63 | פסל קריסטל מואר מס. 72 | פסל קריסטל מואר מס. 76 | פסל קריסטל מואר מס. 149 | פסל קריסטל מואר מס. 157 | פסל קריסטל מואר מס. 164 | פסל קריסטל מואר מס. 166 | פסל קריסטל מואר מס. 177 | פסל קריסטל מואר מס. 83 | פסל קריסטל מואר מס. 84 | פסל קריסטל מואר מס. 85 | פסל קריסטל מואר מס. 86 | פסל קריסטל מואר מס. 87 | פסל קריסטל מואר מס. 89 | פסל קריסטל מואר מס. 95 | פסל קריסטל מואר מס. 97 | פסל קריסטל מואר מס. 98 | פסל קריסטל מואר מס. 101 | פסל קריסטל מואר מס. 103 | פסל קריסטל מואר מס. 124 | פסל קריסטל מואר מס. 127 | פסל קריסטל מואר מס. 126 | פסל קריסטל מואר מס. 128 | פסל קריסטל מואר מס. 17 | פסל קריסטל מואר מס. 130 | פסל קריסטל מואר מס. 211 | פסל קריסטל מואר מס. 235 | פסל קריסטל מואר מס. 245 | פסל קריסטל מואר מס. 260 | פסל קריסטל מואר מס. 301 | פסל קריסטל מואר מס. 185 | פסל קריסטל מואר מס. 310 | פסל קריסטל מואר מס. 311 | פסל קריסטל מואר מס. 195 | פסל קריסטל מואר מס. 198 || אודות סוגי הקריסטלים: | אודות אמטיסט קריסטל | אודות פלורייט קריסטל | אודות סלניט קריסטל | אודות קלציט קריסטל | אודות קוורץ קריסטל | אודות אמרלד קריסטל | אודות אקוומרין קריסטל || גלריות פסלי הקריסטל המוארים: | אודות גלריית פריחה | אודות גלריית צמיחה | אודות גלריית חומר ואנרגיה | אודות גלריית דמויות