פיסול עם קריסטלים טבעיים

פיסול עם קריסטלים טבעיים – מנורות קריסטל – עיצוב יוקרתי

פיסול הוא ענף בתחום האמנות במסגרתו יוצר האמן יצירה בעלת איכות תלת מימדית. השינוי אותו מבצע הפסל הוא לרוב שינוי פיזי, על ידי שינוי והתאמה של חומרים, אולם באמנות המודרנית קיימת האפשרות לבדיקת יחסו של האובייקט התלת-ממדי אל הסביבה. התוצאה של שינויים אלו מכונה "פֶּ‏סֶ‏ל". בכלל אלו אומנות של פסלים מוארים או פסלי תאורה

אסתטיקנים ותאורטיקנים של האמנות, ניסו להגדיר את מהותו של הפיסול ביחס לכלי ביטוי אמנותיים אחרים. תפישתם הייתה כי הפיסול עוסק בבחינת אלמנטים בחלל - נפח ותלת-ממדיות, תנועה ועוד. אולם, תפישה מקובלת זו עומתה על ידי הנחות אסתטיות אלטרנטיביות שסירבו לראות בפיסול מהות שונה ממהותן של כלי ביטוי אמנותיים אחרים. כך הם גם פסלי תאורה או פסלים מוארים.

את תפיסת מעמדו של הפָ‏סַ‏ל לא ניתן לנתק מתפיסת מעמדו של הפיסול בכלל ביחס לאמנויות האחרות. ביוון העתיקהלמשל, נתפס הפיסול כאמנות בעלת אופי מיסטי, לעומת אמנויות שעיסוקן הוא בשימור אובייקטים או אמנויות היוצרות אובייקטים. גם בימי הביניים נחשבה אומנות הפיסול לנחותה יחסית ונכללה בקטגורית האמנויות המכניות ביחד עם החקלאות והנפחות. אולם יהיה זה בלתי מדויק להגדיר את תפיסת מעמד הפָ‏סלים, בייחוד אלו מן העת העתיקהכאומנים טכניים בלבד. עצם העובדה שידועים לנו שמותיהם של הפסלים היוונים גדולים, כגון פידיאס, מירון ואחרים, מעידה על חשיבות יצירתם בעיני בני התקופה.

במהלך המאה ה-20 השתנתה באופן רדיקלי הגדרתו של מדיום הפיסול, עם כניסתן של טכניקות חדשות כגון וידיאו ארט רדי מייד , אמנות אדמה, מיצג, מיצב וכדומה. לצד השינוי המושגי שהתחולל, התלווה אל התהליך גם מהפך בתדמיתו החזותית של הפיסול - מדימוי של אובייקט בודד העשוי מאבנים חצובות, מתכת או עץ, הפך הפסל למגוון של אובייקטים העשויים מחומרים שונים ואף משילוב של חומרים וטכניקות, כגון אומנות פסלים מוארים או פסלי תאורה, שינוי שערער על תחושת ה"נצחיות" של הפיסול הקלאסי

 


מאמרים: | מנורות קריסטלים טבעיים | אבני חן מוארות | עיצוב תאורה עם קריסטלים טבעיים | פיסול עם קריסטלים טבעיים | גבישים טבעיים מוארים | קריסטלים ופנג שווי | א | eitan | טקסט הבית 2 || פסלי קריסטל מוארים: | פסל קריסטל מואר מס. 23 | פסל קריסטל מואר מס. 18 | פסל קריסטל מואר מס. 26 | פסל קריסטל מואר מס. 27 | פסל קריסטל מואר מס. 30 | פסל קריסטל מואר מס. 31 | פסל קריסטל מואר מס. 36 | פסל קריסטל מואר מס. 39 | פסל קריסטל מואר מס. 133 | פסל קריסטל מואר מס. 136 | פסל קריסטל מואר מס. 55 | פסל קריסטל מואר מס. 59 | פסל קריסטל מואר מס. 63 | פסל קריסטל מואר מס. 72 | פסל קריסטל מואר מס. 76 | פסל קריסטל מואר מס. 149 | פסל קריסטל מואר מס. 157 | פסל קריסטל מואר מס. 164 | פסל קריסטל מואר מס. 166 | פסל קריסטל מואר מס. 177 | פסל קריסטל מואר מס. 83 | פסל קריסטל מואר מס. 84 | פסל קריסטל מואר מס. 85 | פסל קריסטל מואר מס. 86 | פסל קריסטל מואר מס. 87 | פסל קריסטל מואר מס. 89 | פסל קריסטל מואר מס. 95 | פסל קריסטל מואר מס. 97 | פסל קריסטל מואר מס. 98 | פסל קריסטל מואר מס. 101 | פסל קריסטל מואר מס. 103 | פסל קריסטל מואר מס. 124 | פסל קריסטל מואר מס. 127 | פסל קריסטל מואר מס. 126 | פסל קריסטל מואר מס. 128 | פסל קריסטל מואר מס. 17 | פסל קריסטל מואר מס. 130 | פסל קריסטל מואר מס. 211 | פסל קריסטל מואר מס. 235 | פסל קריסטל מואר מס. 245 | פסל קריסטל מואר מס. 260 | פסל קריסטל מואר מס. 301 | פסל קריסטל מואר מס. 185 | פסל קריסטל מואר מס. 310 | פסל קריסטל מואר מס. 311 | פסל קריסטל מואר מס. 195 | פסל קריסטל מואר מס. 198 || אודות סוגי הקריסטלים: | אודות אמטיסט קריסטל | אודות פלורייט קריסטל | אודות סלניט קריסטל | אודות קלציט קריסטל | אודות קוורץ קריסטל | אודות אמרלד קריסטל | אודות אקוומרין קריסטל || גלריות פסלי הקריסטל המוארים: | אודות גלריית פריחה | אודות גלריית צמיחה | אודות גלריית חומר ואנרגיה | אודות גלריית דמויות